Silicon Reducer Elbow

- Elbow 90 Degree. - Many Sizes.